designbykl Avatar

Các bài tham dự của designbykl

Cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút