patrickpamittan Avatar

Các bài tham dự của patrickpamittan

Cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin

 1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Cover Redesign for EXtra-Magazin
  Đã rút