AudRosu Avatar

Các bài tham dự của AudRosu

Cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #28 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #28 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #28 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #9 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #9 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #9 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #9 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #19 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #19 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #19 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Graphic Design Bài thi #19 cho Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích