arifbasuki Avatar

Các bài tham dự của arifbasuki

Cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Cover design for series of 4 Best Practice Guides
  Bị từ chối
  0 Thích