DesignNodes Avatar

Các bài tham dự của DesignNodes

Cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  Bị từ chối
  0 Thích