GybhsInfoTech Avatar

Các bài tham dự của GybhsInfoTech

Cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Create CreateSpace eBook Cover from Existing Image
  0 Thích