1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Đã rút