1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #30 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #30 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #30 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #29 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #29 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #29 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #28 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #28 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  Graphic Design Bài thi #28 cho Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
  1 Thích