1. Á quân
    số bài thi 2
    Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
    1 Thích