Freelancer: MarinaMarkizova
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Packaging Designs for a Citrus Juicer

Hello! This is the second version of the package Thank you. Marina


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Create Minimalistic Print and Packaging Designs for a Citrus Juicer
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

 • MarinaMarkizova
  MarinaMarkizova
  • cách đây 6 năm

  You can print a gray color silver Panton.

  • cách đây 6 năm