1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #25 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #27 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  1 Thích