1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for fruit insusion water bottle
  Bị từ chối
  0 Thích