CorneliaTeo Avatar

Các bài tham dự của CorneliaTeo

Cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Graphic Design Bài thi #33 cho Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Graphic Design Bài thi #4 cho Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích