jauger78 Avatar

Các bài tham dự của jauger78

Cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích