rinkacheong Avatar

Các bài tham dự của rinkacheong

Cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for lipstick box
  Bị từ chối
  0 Thích