Freelancer: moose0228
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Intro animation

Hi there. Beautiful animated intro movie. Nice music included. HD preview: https://youtu.be/eWgF9vtKJ4k

Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

 • moose0228
  moose0228
  • cách đây 2 tháng

  Look youtube link full HD :D

  • cách đây 2 tháng
 • moose0228
  moose0228
  • cách đây 2 tháng

  okey i will making for you..3

  • cách đây 2 tháng
 • GustenSundqvist
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Needs to be 5-15 seconds.

  • cách đây 2 tháng