Freelancer: sasidha
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Intro

Hi there, I hope you like it. Also subscribed to your channel :)

Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

 • GustenSundqvist
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  I Like the editing the first 15 seconds, then it cuts out of intro

  • cách đây 1 tháng
  1. sasidha
   sasidha
   • cách đây 1 tháng

   I added link to the actual intro, without any ending video. Just 15 sec intro

   • cách đây 1 tháng
 • sasidha
  sasidha
  • cách đây 1 tháng

  https://youtu.be/TFrlFvCRdmc

  • cách đây 1 tháng