Create Youtube video ----- Oblivion NPC

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 12
 • Người chiến thắng: parvez2

Tóm tắt cuộc thi

*****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

Instructions:

1. Download:
https://www.youtube.com/watch?v=QrkovjPeAus&ab_channel=NPC%27sofOblivion


2. Make the video look like these examples:

https://www.youtube.com/watch?v=el34jASWaKk&ab_channel=NPC%27sofOblivion
https://www.youtube.com/watch?v=32qaj6ePwnk&ab_channel=NPC%27sofOblivion
https://www.youtube.com/watch?v=-VmGuy7CNDo&ab_channel=NPC%27sofOblivion


4. @ 0:11sec - Add dialogue box:

"Quest added

A woman from town is pouring
cleaning agent on herself"

I should ask why"


5. @ 0:14 - In Top left corner add writing that says:

"Covid-19 removed"

Examples:
https://www.youtube.com/watch?v=jNcEnpYvoag&ab_channel=ITCHYxTR1GGA69 (0:15)
https://www.youtube.com/watch?v=-VmGuy7CNDo&ab_channel=NPC%27sofOblivion (0:27)


6. @ 0:41- Add dialogue box:

"Quest updated

It turns out, the woman just wanted to be cleansed."


7. Upload as .mp4*****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Parvaz is amazing. Truly is one of the best freelancers I've every worked with. He just gets it. Most freelancers don't get "it". But he understands clearly. Very smart. Very skilled”

Hình ảnh hồ sơ ada57e5ac84ebf03, Canada.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!