Freelancer: SouravDutta333
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Edited Video

Hi sir, I make this video according to your description. Hope you like it. If you want any changes then feel free to contact me. Thank You...........

Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • SouravDutta333
  SouravDutta333
  • cách đây 2 tháng

  ok, i will update it

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Extra bonus: add magic FX to flute

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Example of Oblivion magic casting sound:

  https://www.youtube.com/watch?v=jsR7_ttUtI4&ab_channel=kralikczernej

  (1:11)

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  great work

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Bonus: add Oblivion magic casting sound @0:45

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  0:20 missing sound

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...