Freelancer: hwxanxan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

NPC's Burma

Hi, here is my entry for you, as requested. Please let me know if there are any changes. Thank you.

Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • hwxanxan
  hwxanxan
  • cách đây 2 tháng

  ok, I will fix it, please wait

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  @0:22 missing sound

  Example:

  https://www.youtube.com/watch?v=-VmGuy7CNDo&ab_channel=NPC%27sofOblivion
  (0:27)

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  @0:06 dialogue box

  Remove 1 sec

  So it should only be up for 4 seconds

  Right now it stays on the screen for too long

  • cách đây 2 tháng