Freelancer: lgklinjuy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

BBQ T SHIRT

BBQ SMOKERS IS EVERYTHING ABOUT BBQ SO I DESIGNED TO PUT A HEART IN >>>HOPE YOU LIKE IT !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Create a BBQ-shirt for our fans and customers
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

 • bbqsmokers
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  We like the Slogan BB Crew. Work with this slogan and let incorporate vintage-style. we will like that!

  • cách đây 7 năm