Bảng thông báo công khai

  • bbqsmokers
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    thx for your entry. It Looks good! I it possible to work with a classic bbq-smoker? and is it possible with a darker Shirt? thx for your effort!

    • cách đây 7 năm