Freelancer: pixelbd24
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Book cover Design

I will send you AI Original vector file, EPS, SVG, PDF, JPEG, PNG, High quality, High-resolution file, and fast delivery.

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Create a Front Book Cover Image about New TV Business Opportunities
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

 • pixelboos
  pixelboos
  • cách đây 1 tháng

  amazing design

  • cách đây 1 tháng
 • pixelbd24
  pixelbd24
  • cách đây 1 tháng

  i am waiting for your feedback

  • cách đây 1 tháng