istafa742 Avatar

Các bài tham dự của istafa742

Cho cuộc thi Create a Hologram Trading Card

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Create a Hologram Trading Card
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Create a Hologram Trading Card
  Bị từ chối
  0 Thích