1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Video Services cho cuộc thi Create a Video / commercial for fence installation company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Video Services cho cuộc thi Create a Video / commercial for fence installation company
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Video Services cho cuộc thi Create a Video / commercial for fence installation company
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Video Services cho cuộc thi Create a Video / commercial for fence installation company
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Video Services cho cuộc thi Create a Video / commercial for fence installation company
  Đã rút