Bảng thông báo công khai

 • Innovative60
  Innovative60
  • cách đây 7 năm

  Hi. What can I do for you?

  • cách đây 7 năm
 • bfenceman
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Hello,

  • cách đây 7 năm
 • bfenceman
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  We like what we see so far. Can you say and ad the phone number at the end on the screen. 800-694-1342

  • cách đây 7 năm