1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích