1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích