1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút