ICiprian Avatar

Các bài tham dự của ICiprian

Cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create a corporate design for a ICT solutions company
  Bị từ chối
  0 Thích