BCC2005 Avatar

Các bài tham dự của BCC2005

Cho cuộc thi Create a logo

 1. Á quân
  số bài thi 183
  Bài tham dự #183 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 172
  Bài tham dự #172 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích