ISM2050 Avatar

Các bài tham dự của ISM2050

Cho cuộc thi Create a logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 189
  Bài tham dự #189 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 174
  Bài tham dự #174 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 182
  Bài tham dự #182 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 211
  Bài tham dự #211 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 208
  Bài tham dự #208 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 190
  Bài tham dự #190 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo
  Bị từ chối
  0 Thích