1. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for Stepping-Stone, a business process outsourcing company
  Graphic Design Bài thi #42 cho Create a logo for Stepping-Stone, a business process outsourcing company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for Stepping-Stone, a business process outsourcing company
  Graphic Design Bài thi #41 cho Create a logo for Stepping-Stone, a business process outsourcing company
  Bị từ chối
  0 Thích