EfficientD Avatar

Các bài tham dự của EfficientD

Cho cuộc thi Create a logo for a new media agency

 1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for a new media agency
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for a new media agency
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for a new media agency
  Bị từ chối
  0 Thích