Freelancer: ruzenmhj
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new year animated card

new year animated card hope you like it. GIF Link: https://www.dropbox.com/s/t5ublnyk7h1gfx1/GIF-New.gif?dl=0 MP4 Link: https://www.dropbox.com/s/ma5dgwkmrvw0dx5/Composition_Merry%20Christmas%20New.mp4?dl=0 Thank You

Bài tham dự cuộc thi #26 cho Create a new year animated card for email
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

  • nicofars
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 12 tháng

    great, I am giving you the contest. And will ask to add a logo when none is showing (see screenshot)

    • cách đây 12 tháng