Bảng thông báo công khai

 • souls
  souls
  • cách đây 1 năm

  .gif just one 1MB file size vs 30 mb .gif file size entry Entry #26
  https://drive.google.com/open?id=15RrXjb1G7_Bq8QhX5uQBBcXo_OQ4YI_b

  • cách đây 1 năm
 • souls
  souls
  • cách đây 1 năm

  MP4
  https://drive.google.com/open?id=17uSM6SuWaSs3Re2sCS5rw-ankT4P6zaa

  • cách đây 1 năm