ElianAndrioli Avatar

Các bài tham dự của ElianAndrioli

Cho cuộc thi Create a nutrition label

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút