khatriritesh1 Avatar

Các bài tham dự của khatriritesh1

Cho cuộc thi Create a nutrition label

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Create a nutrition label
  Đã rút