Freelancer: creativemarvels
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

packaging using paper cardboard

Width - 100 mm Depth - 45 mm Height - Min 170 mm


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Create a packaging using paper cardboard
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • creativemarvels
  creativemarvels
  • cách đây 3 tháng

  if you like this shape then i will make the design

  • cách đây 3 tháng
 • weeliamwong
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  is it a box?

  • cách đây 3 tháng
  1. creativemarvels
   creativemarvels
   • cách đây 3 tháng

   yes it look like this side image after print .

   • cách đây 3 tháng