BORGEBORG Avatar

Các bài tham dự của BORGEBORG

Cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools

 1. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  Bị từ chối
  0 Thích