salaheddinebayi Avatar

Các bài tham dự của salaheddinebayi

Cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools

 1. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Create a set of icons for windows tools
  Đã rút