JikiDedel Avatar

Các bài tham dự của JikiDedel

Cho cuộc thi Create a video trailer to an audio recording provided

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Video Services cho cuộc thi Create a video trailer to an audio recording provided
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Video Services cho cuộc thi Create a video trailer to an audio recording provided
  0 Thích