Bảng thông báo công khai

 • eica
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  And do smth with changing color, Darker up, and becoming brighter down. Same as in the website

  • cách đây 7 năm
 • eica
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Height must be bigger, twice this size

  • cách đây 7 năm
 • eica
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Pls do bigger Wallpaper

  • cách đây 7 năm