lemonpanda Avatar

Các bài tham dự của lemonpanda

Cho cuộc thi Create an Illustration for a book cover

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Illustration for a book cover
  Graphic Design Bài thi #30 cho Create an Illustration for a book cover
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Illustration for a book cover
  Graphic Design Bài thi #28 cho Create an Illustration for a book cover
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Illustration for a book cover
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Illustration for a book cover
  Đã rút