1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Updated Design for our High School Catalog for China
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Updated Design for our High School Catalog for China
  Đã rút