1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Updated Design for our High School Catalog for China
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Updated Design for our High School Catalog for China
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Create an Updated Design for our High School Catalog for China
  Đã rút