Freelancer: kazimusammedmoni
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2 brochures

Dear respected sir, I was created it. how it, please check. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Create 2 brochures
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • SalesAtWASSLZ
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Thanks for your entry. Cannot see design, seems like a generic mock up.

  • cách đây 4 tháng