1. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 200
  Bài tham dự #200 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích