1. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi Create me a logo for a Cafe and breakfast restaurant
  0 Thích