Freelancer: diego1dtk
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

proposal 2

modifies the colors of the second image. I hope now they are better, and if you want to change something tell me, I am willing to try again


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Create thumbnails for services
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

 • rgasys
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Thanks!

  • cách đây 1 tháng